Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Δρ. Παναγιώτης Προκοπίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πέτρος Χριστοφής

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’

Χρήστος Ορθοδόξου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’

Δρ. Σεραφείμ Κυριακίδης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιάκωβος Νεοφύτου

ΤΑΜΙΑΣ

Σάββας Ανδρέου

Μέλος

Παντελής Δημοσθένους

Μέλος

Αντώνης Καραίσκος

Μέλος

Ανδρέας Καρσεράς

Μέλος

Δημήτριος Ξιούτας

Μέλος

Γεώργιος Κωστόπουλος

Μέλος

Δημήτριος Παρπόττα

Μέλος